T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • M
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ đ?o tạo kế to?n th?nh lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế to?n t định sinh tử của kẻ thua, Kiệt S?m, hiện tại ta ph? chuẩn ngươi v? Mạt Nhĩ Đặc La quyết đấu, ba năm sau sẽ quyết dấu linh dược với nhau, ? của ngươi như n?o?
  Tr?n l?i đ?i, ?nh mắt Khắc Phu L?m b?nh thản nh?n qua Kiệt S?m, trong đ? mang theo ? kh?ch lệ cực kỳ r? r?ng, hắn kh?ng muốn v? chuyện n?y h?m nay m? xảy ra sai lầm lớn.
  - Mạt Nhĩ Đặc La, ngươi đồng ? đề nghị n?y của ta kh?ng?
  - Ta đồng ?!
  Mạt Nhĩ Đặc La rống to l?n tiếng, bởi v? hắn l? thất giai trung cấp linh dược ho?ng sư, ba năm sau, với thi?n ph? của hắn, đều c? cơ hội tấn thăng thất giai cao cấp linh dược ho?ng sư, ngược lại t
  Hello & welcome to the team my friend! If you need anything at anytime please feel free to ask me. Also post up and say hi to the community in the "New Member/FAQ Area". Thanks again for taking the time to join us. Have a great day.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top