J
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • A
  c?ng ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ? tr?n đường xuống ho?ng tuyền c?c ngươi nghi?n cứu với Phong V?n Song Th?nh nhiều một ch?t...
  Huyền Thi?n vừa mới n?i xong, th?n thể của hắn như kiếm quang l?e l?n, lập tức cấp tốc lao về ph?a trước, Cửu Kh?c Nghịch T?m Kiếm trong tay vung l?n.
  XIU....XIU... XIU....XIU... XÍU...UU!...
  Nh?n qua như vậy th? thấy Huyền Thi?n chỉ đ?m một kiếm, nhưng m? lại c? v? số kiếm cương hiện ra, giống như ?nh sao lấp l?nh.
  Mỗi một ?nh sao đều l? một đạo kiếm cương, kh?ng c? trực lai trực v?ng như kiếm cương b?nh thường, cũng kh?ng d?i cả trăm trượng.
  Ch?ng ph?t ra ?m thanh x?o x?o như điện mang, mỗi đ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top